"СБАЛ по Белодробни Болести-ГАБРОВО" ЕООД

Информация за 2024 година

Търг с тайно наддаване:

РЕШЕНИЕ.pdf

УСЛОВИЯ.pdf

Ценово предложение.doc

Административни сведения.doc

Заявление за участие.doc

 

Информация СБАЛББ ГАБРОВО 2023

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО РЕДА НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВО СОБСТВЕНОСТ НА СБАЛББ ГАБРОВО ЕООД | .docx | дата: 04.12.023 г.|

 2. ДОГОВОР | .docx | дата: 04.12.023 г.|

 3.ОБРАЗЕЦ №1  | .docx | дата: 04.12.023 г.|

 4. ОБРАЗЕЦ №2 | .docx | дата: 04.12.023 г.|

 5. ОБРАЗЕЦ №3  | .docx | дата: 04.12.023 г.|

 6. ОБРАЗЕЦ №4  | .docx | дата: 04.12.023 г.|

 


Информация 2017 годинаИнформация 2016 годинаZIP.   Обществена поръчка с предмет ДОСТАВКА НА ГАЗЬОЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛББ-ГАБРОВО ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2016-2017Г. 

ПРОТОКОЛ 1 за откриване на процедура с предмет ДОСТАВКА НА ГАЗЬОЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛББ-ГАБРОВО ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2016-2017г.

ПРОТОКОЛ 2 за допълнително представени документи при разглеждане на документите на ЗОП за доставка на газьол за нуждите на СБАЛББ-ГАБРОВО

ПРОТОКОЛ 3 за разглеждане на технически предложения на кандидатите по ОП "Доставка на газьол за нуждите на СБАЛББ-ГАБРОВО" 

ДОКЛАД в изпълнение на ЗАПОВЕД 100/02.12.2016 по ОП за "Доставка на газьол за нуждите на СБАЛББ-ГАБРОВО ЕООД"

ПРОТОКОЛ 4 за разглеждане и оценяване на кандидатите по ОП за "Доставка на газьол за нуждите на СБАЛББ-ГАБРОВО ЕООД

РЕШЕНИЕ 109/23.12.2016 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ по ОП за "Доставка на газьол за нуждите на СБАЛББ-ГАБРОВО ЕООД" 
У С Л О В И Я ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТЕВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ Доставка на лекарствени продукти за лечение на пациентите на „СБАЛББ –Габрово” ЕООД”


Информация 2015 година

ПОКАНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ-ГАБРОВО ЕООД на основание чл.14,ал.4,т.2 от ЗОП и във връзка с осигуряване на безплатна храна на членовете на персонала по Наредба №11/21.12.2005г.,

Д О Г О В О Р За изпълнение на обществена поръчка с предмет :ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИ НА “СБАЛББ - ГАБРОВО” ЕООД гр.Габрово”

 

Информация 2014г.

 

Информация:

гр. Габрово - 5300, кв. „Дядо Дянко“
ул. „Д-р Кирил Въгленов“  № 1
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
www.sbalbbgabrovo.eu
Управител:
д-р Иво Гичев Станчев
 

Контакти:

Телефонна централа:
+359 (066) 87 89 41
+359 (066) 87 89 42
Управител:
 +359 (066) 87 86 72
+359 (066) 87 86 70

Клинични пътеки:

КП № 38 | КП №  39 | КП № 40.1 |
КП № 41.1 | КП № 42.1 | КП № 43 |
КП № 45 | КП № 112 | КП № 999 |
 
Амбулаторни процедури:
АПр № 9 | АПр № 33 | АПр № 99 |
© 2024 СБАЛ по Белодробни болести град Габрово.Всички права запазени