"СБАЛ по Белодробни Болести-ГАБРОВО" ЕООД

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ-ГАБРОВО“ ЕООД – ГР. ГАБРОВО

 

ЦЕНОВАЛИСТА

НАДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИСКАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ 

И  ДРУГИ УСЛУГИ

в “СБАЛББ-Габрово” ЕООД гр. Габрово

считано от15.06.2017 год 

 

Име на предлаганата услуга

Цена - лв.

 І.
ПКК-т и Регистратура
 
1 Ксерокопие на документ – (за  всяка  страница  по) 0.50
2 КТТ на Манту 5.00
3 Ваксинация 4.00
4 Подкожна инжекция 2.00
5 Мускулна инжекция 3.00
6 Венозна инжекция 5.00
7 Венозна инфузия 10.00
8 Измерване на кръвно налягане 2.00
9 Първичен амбулаторен преглед от лекар 20.00
10 Вторичен амбулаторен преглед от лекар 15.00
 ІІ.
Функционален и Бронхологичен кабинети и Лаборатория  за ФИД
 
1 ЕКГ 4.00
2 Функционално изследване на дишането 4.00
3 Бронходилататорен тест                                      15.00
4 Фибробронхоскопия 85.00
 ІІІ.
Кабинет “Образна диагностика”
 
1 Рентгенография на бял дроб и медиастинум 15.00
2 Рентгеноскопия на бял дроб и сърце 8.00
3 Рентгенови томографии на бял дроб -  (на срез  по) 5,00
 ІV. Медико-Диагностична Лаборатория  
1 Газов анализ на кръв / АКР / 15,00
2

Левкоцити, тромбоцити - микроскопски

Левкограма( микроскопскиот лекар), морфология на еритроцити - (за  всеки показател  по)

3,00
3 Изследване на храчка или изпражнения за окултна кръв 4,00
4 Кръвна картина, автоматично – хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, тромбоцити, МСV, МСН, МСНС и други изчислени показатели 3,00
5 Химично изследване с течни реактиви или суха химия           /относително тегло, кетони, нитрити, глюкоза,билирубин, уробилиноген, кръв/ - (за  всеки показател  по) 0,50
6 Скорост на утаяване на еритроцитите- РУЕ 1,50
7 Време на кървене 1,00
8 Време на съсирване 1,00
9 Протромбиново време 1,50
10 Химично изследване на урина със сухи тестове 1.50
11 Седимент на урина 1,50
12 Изследване на кръвна захар 1,50
13 Обременяване с глюкоза и 3 кратен кръвно-захарен профил 5,50
14 Обременяване с глюкоза и 5 кратен кръвно-захарен профил 10,00
15 Креатинин 2,00
16 Урея 2,00
17 Билирубин - общ 2,00
18 Билирубин - директен 2,00
19 Общ белтък 2,00
20 Холестерол 2,00
21 AСАТ 2,00
22 АЛАТ 2,00
23 Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам (—), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)

10,00

24 Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. eningitides), Haemophilus (H. influenzae), Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium

10,00

25

Цитологично изследване на материал, получен чрез

аспирация или пункция – търсене на туморни клетки

15,00

26 Оцветяване на препарат по Грам 5,00
27 Храчка, АБ - Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам (—),Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae

10,00

28 Директна микроскопия за БК 15.00
29 Културелно изследване за туберкулозни микобактерии 25,00
30 Сложно бактерилогично изследване ин виво резистограма 45,00
31 Хемокултура – аеробна и анаеробна 6,00
32

Изследване на микобактерии със система за бърза диагностика:

- културелно изследване

- културелно изследване с резистограма към четири туберкулостатика

45,00

110,00

 V. Други  
1

Препис на документ с печат на лечебното заведение и

подпис вярно с оригинала

2.00
2 Ксерокопие на епикриза от предишно пролежаване, заверено с „вярно с оригинала“ и подпис        10.00
3 Копие на рентгенови изследвания /на електронен носител/ 5.00
4 Издаване на документ за застрахователни компани 30,00
5 ВИП стая със самостоятелен санитарен възел, телевизор и хладилник за 24 часа – (на 1 легло) 10.00
6

Представяне на лекарствени средства, консумативи, дезинфектанти и други от представители на

фармацевтични и други фирми на час:     

-  До 30 минути

-  Над 30 минути

80.00

120.00

7 Получаване / Изпращане на колетни пратки 1.00
8 Транспортна услуга със санитарен автомобил- на километър 1.00
9 Факс услуги – получаване или изпращане 2.00
10 Телевизор под наем – (за 24 часа) 1.50
11 Болнично лечение на заболявания при здравно неосигурени пациенти(съгласно цената на КП в действащия НРД) по НРД
12 Такса “Стартиране на преговори за сключване на Договор за провеждане на клинично проучване” 400.00
13 Такса “Стартиране на  многоцентрово клинично проучване” 400.00
14 Такса “Стартиране на  едноцентрово клинично проучване” 800.00
15 Такса – Адмивнистративно обслужване на договор за клинично проучване (на месец) 100.00
16 Такса за ползване на телекомуникационни услугиот Центъра по клинично проучване (на месец) 22.00
17 Съхранение на лекарствени продукти на Центъра по клинично проучване в болнична аптека (на месец) 30.00
18 Разглеждане на внесената документация и издаване на становище за ново клинично проучване на редовно планирано заседание от Комисията по етика 250.00
19 Разглеждане на  внесената документация и издаване на становище за ново клинично проучване на извънредно заседание от Комисията по етика 400.00
20

Разглеждане на внесени документи в Комисията по етика

/Доклади ; Уведомления за: започване на клинично изпитване, нежелана лекарствена реакция, нова информация и други;/

      - При разглеждане на съществена промяна в Протокола

- При разглеждане на всички останали  документ(за всеки входиран документ по)

100.00

50.00

21 Преглед/Консултация от лекар  /от друго ЛЗ/  за пациент по клиничното проучване 30.00
22 Престой до 24 часа на амбулаторен пациент по клинично проучване с осигурено легло и храна  (на 1 легло) 30.00
23 Престой до 24 часа на амбулаторен пациент по клинично проучване с осигурено легло във ВИП стая и храна  (на 1 легло) 40.00

 

Ценовата листа се издава на основание чл.98, ал. 1 от Закона за лечебните заведения

(Обн. ДВ. бр. 62от 9 Юли 1999г.,изм. и доп.)

и чл.2, ал. 3 отНаредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

(в сила от 02.06.2006 г., Приета с ПМС № 119 от 22.05.2006 г.Обн. ДВ. бр.45от 2 Юни 2006г.,изм. и доп.)

 

УТВЪРДИЛ:

       /Управител – Д-р А. Колева/

                                                    със Заповед № 63 / от 15.06.2017 г.

 

Информация:

гр. Габрово - 5300, кв. „Дядо Дянко“
ул. „Д-р Кирил Въгленов“  № 1
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
www.sbalbbgabrovo.eu
Управител:
д-р Иво Гичев Станчев
 

Контакти:

Телефонна централа:
+359 (066) 87 89 41
+359 (066) 87 89 42
Управител:
 +359 (066) 87 86 72
+359 (066) 87 86 70

Клинични пътеки:

КП № 38 | КП №  39 | КП № 40.1 |
КП № 41.1 | КП № 42.1 | КП № 43 |
КП № 45 | КП № 112 | КП № 999 |
 
Амбулаторни процедури:
АПр № 9 | АПр № 33 | АПр № 99 |
© 2020 СБАЛ по Белодробни болести град Габрово.Всички права запазени