"СБАЛ по Белодробни Болести-ГАБРОВО" ЕООД
1. Фтизиатрично отделение1
Началник отделение:
Д-р Катя МАРИНОВА – “Вътрешни болести” и “Пневмология и фтизиатрия”
Специалисти:
Д-р Антоанета СТОЯНОВА - “Пневмология и фтизиатрия”
Д-р Таня СОЛУНОВА - “Вътрешни болести”
Д-р Марияна ВЪЛКОВА - “Вътрешни болести” и “Пневмология и фтизиатрия”
Д-р Бранимира ПЕНКОВА - “Пневмология и фтизиатрия”
Старша медицинска сестра: Камелия ДРАГИЕВА
Телефони за контакт: 066/ 878941 или 878942
- вътрешен 220 – Лекарски кабинет
- вътрешен 214 – Манипулационна
Фтизиатрично отделение е с  ІІІ /трето/ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт “Пневмология и фтизиатрия”.
Отделението разполага с 60 легла - за активно лечение на болни с активна туберкулоза, в т.ч. и болни с активна туберкулоза с мултилекарствена резистентност.
Леглата са разпределени в два сектора:
- Сектор TБ - Намира се на трети и четвърти етаж в основна сграда “Парахода”
- Сектор MDR-TB  - наямира се в триетажна сграда, пристройка към основната болнична сграда.
Дейността на отделението е финансирана от Министерство на здравеопазването.
2. Пневмологично отделение5
Началник отделение:
Д-р Елка ИВАНОВА - “Вътрешни болести” и “Пневмология и фтизиатрия”
Специалисти:
- Д-р Иво СТАНЧЕВ - “Вътрешни болести”, “Пневмология и фтизиатрия” и квалификация “Бронхология”
- Д-р Надежда СТАМАТОВА - “Вътрешни болести”  и “Пневмология и фтизиатрия”
- д-р Виолета МИЛЧЕВА – “Вътрешни болести”  и “Пневмология и фтизиатрия”
- Д-р Елена ДРАГАНОВА – “Пневмология и фтизиатрия”
- Д-р Мария МУХОВА - “Вътрешни болести” 
- Д-р Даниела АЛЕКСИЕВА – “Анестезиология и интензивно лечение”
Старша медицинска сестра: Румяна ИВАНОВА
Телефони за контакт: 066/ 878941 или 878942
- вътрешни - 202, 213, 263 – Лекарски кабинети
- вътрешен - 221 – Манипулационна
Пневмологично отделение е с  ІІІ /трето/ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт “Пневмология и фтизиатрия”.
Намира се на втори и трети  етаж в основна сграда “Парахода”. Разполага с 40 легла за лечение на болни с остри и изострени хронични
белодробни болести, от които 4 легла  за интензивно лечение и наблюдение при болни с белодробни болести и/или патология с вторично засягане на дихателната система, застрашаващи основните жизнени функции и представляващи непосредствена заплаха за живота на пациента
Отделението работи по договор с НЗОК - диагностика и лечение по 9 клинични пътеки и 4 амбулаторни процедури.

Информация:

гр. Габрово - 5300, кв. „Дядо Дянко“
ул. „Д-р Кирил Въгленов“  № 1
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
www.sbalbbgabrovo.eu
Управител:
д-р Иво Гичев Станчев
 

Контакти:

Телефонна централа:
+359 (066) 87 89 41
+359 (066) 87 89 42
Управител:
 +359 (066) 87 86 72
+359 (066) 87 86 70

Клинични пътеки:

КП № 38 | КП №  39 | КП № 40.1 |
КП № 41.1 | КП № 42.1 | КП № 43 |
КП № 45 | КП № 112 | КП № 999 |
 
Амбулаторни процедури:
АПр № 9 | АПр № 33 | АПр № 99 |
© 2024 СБАЛ по Белодробни болести град Габрово.Всички права запазени